Vijf manieren om erfbelasting te besparen!

Laten we eerlijk zijn, erfbelasting is voor velen een doorn in het oog. Het voelt oneerlijk om belasting te betalen over geld waar al een paar keer belasting over is betaald (o.a. inkomstenbelasting/vermogensbelasting). Toch is het de realiteit waar we mee te maken hebben. Hierbij de tarieven, oordeel zelf.  In 2024 bedraagt de erfbelasting in Nederland:
Waarde erfenis Partner, kind (met een beperking) Kleinkinderen, verdere afstammelingen Overige erfgenamen
€0 – €152.368 10% 18% 30%
€152.368 en meer 20% 36% 40%
  Er zijn wel vrijstellingen van toepassing. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene. Partners hebben voor de erfbelasting een ruime vrijstelling.
U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2024
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 795.156
Kind, pleegkind of stiefkind € 25.187
Kleinkind € 25.187
Achterkleinkind € 2.658
Kind met een beperking € 75.546
Ouder € 59.643
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.658
Bron: Belastingdienst, dus dan weet je dat het correct is 😉

Dus als je een partner en/of kinderen hebt, is het toptarief van de erfbelasting 20%.

De linkse partijen hebben het erover om dat te verhogen. Timmermans spreekt zelfs over 45%! 


Geen wonder dat veel ondernemers en vermogende particulieren contact met ons opnemen om te kijken hoe ze deze belastingdruk kunnen verminderen. In dit artikel leg ik je vijf manieren uit hoe je erfbelasting kunt besparen of zelfs in sommige gevallen kunt voorkomen.

Inhoudsopgave

Manier 1: Slimme schenkingen om erfbelasting te verminderen

Je kunt natuurlijk van je vermogen afkomen door het simpelweg uit te geven aan leuke dingen. Een mooie auto, vakanties, … maar geld uitgeven is voor veel mensen lastig. En je wilt natuurlijk alles wat je hebt opgebouwd, graag doorgeven aan de volgende generatie.

Optie 1: Jaarlijks schenken

Een van de meest effectieve manieren om erfbelasting te besparen is door tijdens je leven schenkingen te doen. Een eenvoudige strategie waar (naar mijn mening) te weinig mensen gebruik van maken. Het is tegenwoordig ook mogelijk om meerdere jaren te schenken door één bezoek te brengen aan de notaris. 

Door vermogen te verdelen over zo veel mogelijk erfgenamen, kun je optimaal gebruikmaken van de belastingvrije vrijstellingen. Ouders mogen in 2024 bijvoorbeeld €6.633 belastingvrij schenken aan hun kind (inclusief pleeg- en stiefkinderen). Voor andere personen geldt een jaarlijkse vrijstelling van €2.658.

Een eenvoudige manier om je waarde van je nalatenschap te verlagen en je vermogen belastingvrij te schenken.

Rekenvoorbeeld: Stel je schenkt jaarlijks €6.633 aan elk van je drie kinderen. Dit betekent een belastingvrije schenking van €19.899 per jaar. Over 10 jaar is dat €198.990. Bijna twee ton! Als dit je totale nalatenschap zou zijn, dan zouden alle drie je kinderen 6630 euro belasting moeten betalen (even geen rekening gehouden met het belastingvrije bedrag). Samen toch een kleine 20.000 euro van jouw nalatenschap die zo naar de belastingdienst wordt overgemaakt. En als je voor je kinderen het geld laat renderen, dan is het rendement natuurlijk ook alvast voor hen.

Optie 2: Schenken op papier

Stel dat je het vermogen wilt schenken, maar je vindt het nog spannend hoe je kinderen met het vermogen om zullen gaan (gebeurt regelmatig bij onze klanten), dan kun je kiezen voor schenken op papier. Dit houdt in dat je een schenking vastlegt in een notariële akte, zonder dat je het geld daadwerkelijk overmaakt. 

Er heeft recentelijk een wijziging plaatsgevonden, waardoor dit in 2024 nóg interessanter is geworden. We hebben er twee uitgebreide artikelen over geschreven:
Artikel 1: Schenken op papier: Hoe werkt het precies?
Artikel 2: Schenken op papier: Nu nog interessanter! (dit is degene met de gewijzigde regelgeving)

Optie 3: Schenken aan goede doelen

Heb je geen nabestaanden? Ook dan is het goed om na te denken over je nalatenschap. Veel mensen kiezen bijvoorbeeld voor schenkingen aan goede doelen, deze zijn vaak vrijgesteld van erfbelasting, waardoor je vermogen toch een goede bestemming krijgt.

Manier 2: Voordelig vastgoed overdragen


Vastgoed kan een aanzienlijke invloed hebben op je nalatenschap door de erfbelasting. Door tijdig panden of ander vastgoed aan je kinderen over te dragen, kun je de belastingdruk verlagen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een pand aan je kind te schenken.

Bij de overdracht van vastgoed betaal je normaliter 10,4% overdrachtsbelasting. Daar zou theoretisch de schenkingsbelasting (10% over de eerste €152.368 en 20% over het meerdere) nog bovenop komen. Maar dit is gelukkig niet het geval. Zelfs niet in Nederland. Je hoeft namelijk geen dubbele belasting te betalen. De overdrachtsbelasting kan namelijk worden verrekend met de schenkingsbelasting, waardoor je uiteindelijk alleen schenkingsbelasting betaalt.

Als je het heel slim wilt inrichten, zou ik het als volgt aanpakken. Je bezit bijvoorbeeld een pand van 750.000 euro dan je wilt overdragen aan je kind. Dan is het verstandig om binnen de 10% schijf te blijven. Dus dan draag je vijf jaren op rij €150.000 over. Op deze manier wordt het vastgoed uit het vermogen van de ouders overgedragen naar het vermogen van het kind (met een relatief  ‘lage’ belastingdruk).

Omdat het vastgoed uit het vermogen van de ouders is, betaal je geen 20% erfbelasting meer als de ouder komt te overlijden. Nog een voordeel! De ontvanger (het kind in dit geval) profiteert al meteen van de eventuele waardestijgingen van het vastgoed. Een optimalisatie aan alle kanten! 

Manier 3: Familiefonds

Een familiefonds is voor velen onbekend, maar echt een interessant middel om vermogen over te dragen en erfbelasting te besparen. In een familiefonds breng je vermogen onder (zoals aandelen, obligaties of vastgoed) en de begunstigden (meestal familieleden) ontvangen de opbrengsten hieruit.

Een familiefonds is een besloten fonds voor gemene rekening waarbij het vermogen wordt beheerd door een beheerder, meestal een familielid of een professionele partij. De inkomsten uit het fonds worden verdeeld onder de deelnemers, vaak de kinderen of kleinkinderen van de oprichter.

Een van de grootste voordelen van een familiefonds is dat het vermogen buiten de nalatenschap valt, waardoor het niet direct belast wordt met erfbelasting. Daarnaast biedt het flexibiliteit in het beheer en de verdeling van het vermogen.

Om een familiefonds op te richten, moet je een aantal stappen doorlopen. Eerst bepaal je de doelen van het fonds en wie de begunstigden zijn. Vervolgens stel je de fondsvoorwaarden op, waarin de rechten en plichten van de deelnemers worden vastgelegd. Tot slot wordt het fonds juridisch opgericht, vaak met behulp van een notaris. 

P.s. als je dit echt wil doorzetten, stuur me dan een dm op Linkedin. Veel notarissen zijn hier namelijk niet van op de hoogte. 

Meer informatie over het oprichten van een familiefonds en de voordelen hiervan vind je in ons artikel Familiefonds: Verstandige keuze of niet?.

Manier 4: Je testament strategisch aanpassen

Het opstellen of aanpassen van je testament is een essentiële stap om erfbelasting te besparen. Met een goed opgesteld testament kun je de erfbelasting slim verdelen en in sommige gevallen zelfs uitstellen.

Optie 1: Tweetrapstestament

Een populaire methode is het gebruik van een tweetrapstestament, waarbij je partner de enige erfgenaam is totdat hij/zij overlijdt. Dit kan erfbelasting uitstellen en de belastingdruk spreiden over meerdere jaren.

Optie 2: Opvullegaat

Een andere optie is het opvullegaat, ook wel flexibel testament genoemd. Met een opvullegaat kun je inspelen op toekomstige wijzigingen in vrijstellingsbedragen of belastingtarieven.

Optie 3: Testament met specifieke clausules

Door specifieke clausules in je testament op te nemen, zoals een uitsluitingsclausule of een bewindvoering, kun je bepalen hoe en wanneer het vermogen wordt overgedragen. Dit biedt extra bescherming tegen erfbelasting en zorgt ervoor dat het vermogen binnen de familie blijft.

Wij merken dat veelk mensen een te algemeen testament opstellen. Vaak zitten dit soort slimmigheidjes niet in een standaard variant, terwijl dit echt tonnen kan schelen! Zorg er echt voor dat je de juiste begeleiding krijgt wanneer je hiermee aan de slag gaat. Je kunt natuurlijk ook altijd met ons een kennismakingsgesprek inplannen ;-). 

Manier 5: Verzekeringen inzetten voor belastingvoordeel

Verzekeringen kunnen ook een rol spelen in het verminderen van erfbelasting. Wat veel mensen niet weten is dat de uitkering van een levensverzekering onbelast is. LET OP: dit is niet altijd het geval! Doe hier goed onderzoek naar. Wanneer je deze uitkering ontvangt kun je daarmee de belasting betalen en kan het vastgoed worden behouden. 

Ik zal even een praktisch voorbeeld geven. Stel je bezit een pand met een waarde van 1 miljoen euro. Als je nabestaanden daar 20% erfbelasting over zouden moeten betalen en ze hebben de middelen niet liquide, dan moeten ze het pand verkopen. Om dat te voorkomen kun je een levensverzekering afsluiten, die 200k uitkeert. Deze uitkering is onbelast (als je het slim doet). Met dit geld betaal je de belasting en kun je het vastgoed behouden. 

Smart thinking. 

Wil je advies van ons?

Wil je weten of we voor jou erfbelasting kunnen besparen of zelfs kunnen voorkomen? Plan hieronder vrijblijvend een kennismaking met ons in en dan onderzoeken we samen of we een match zijn! 

Scroll naar boven