Is de uitkering van jouw overlijdensrisicoverzekering wel onbelast?

Check het meteen, want een klein foutje kan een paar ton kosten…!

Stel: Je hebt een overlijdensrisicoverzekering van 1 miljoen die uitkeert bij je overlijden. Als het goed is ingeregeld, ontvangt je partner/kind/nabestaande deze belastingvrij.

Als het niet goed is ingeregeld, kan het in het slechtste geval € 400K aan erfbelasting kosten.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is in feite een soort financieel “vangnet” voor het geval je komt te overlijden. Stel, je hebt een partner, kinderen of andere nabestaanden die financieel afhankelijk zijn van jouw inkomen. Als jij plotseling wegvalt, kan dat een grote financiële last zijn voor de mensen die achterblijven. Een overlijdensrisicoverzekering keert in zo’n geval een vooraf afgesproken bedrag uit aan de nabestaanden. 

Maar zorg ervoor dat de uitkering dan wel onbelast is voor je nabestaanden (als dat mogelijk is in jouw situatie)…

Hoe pak je het aan…

Kruislings verzekeren!

Kruislings verzekeren is een methode die wordt gebruikt bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering om fiscale redenen. Bij kruislings verzekeren zijn er drie partijen betrokken: de verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt), de verzekerde (degene op wiens leven de verzekering wordt afgesloten) en de begunstigde (degene die het verzekerde bedrag ontvangt bij overlijden van de verzekerde).

Hoe werkt het?

Stel je voor, je hebt een partner en je wilt beiden een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Normaal gesproken zou je de verzekeringnemer en de verzekerde zijn van je eigen polis. Echter, in een kruislingse verzekering ben jij de verzekeringnemer voor de polis op het leven van je partner, en vice versa. Dus, jij betaalt de premie voor de verzekering die uitkeert als je partner overlijdt, en je partner doet hetzelfde voor jou.

Waarom kruislings verzekeren?

De voornaamste reden om kruislings te verzekeren is om erfbelasting te vermijden. Als de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon zijn, dan wordt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering gezien als onderdeel van de erfenis, en daar moet erfbelasting over betaald worden. Door kruislings te verzekeren, vermijd je deze belasting, omdat de uitkering niet naar de ‘erfgenamen’ gaat maar naar een andere ‘verzekeringnemer’.

Wanneer kun je kruislings verzekeren?

Bij Huwelijkse Voorwaarden of Partnerschapsvoorwaarden: Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap hebt met partnerschapsvoorwaarden, dan is het doorgaans mogelijk om gebruik te maken van kruislings verzekeren om erfbelasting te voorkomen..

Samenwoners: Voor samenwoners die niet getrouwd zijn, is kruislings verzekeren ook mogelijk. Het kan in deze situatie vaak zinvol zijn een samenlevingscontract op te stellen waarin de afspraken rondom de kruislingse verzekering worden vastgelegd.

Overige (nabestaanden): Zakelijk worden er ook wel eens overlijdensriscoverzekering afgesloten om aandelen over te nemen van de nabestaanden van een overledenen. Daarbij is kruislings verzekeren ook mogelijk.

Wanneer kan het niet?

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan is kruislings verzekeren niet effectief voor het ontwijken van erfbelasting, omdat er in dat geval juridisch gezien sprake is van een gezamenlijk vermogen.

Het is belangrijk om de afspraken omtrent kruislings verzekeren duidelijk vast te leggen, bij voorkeur in een notariële akte, om eventuele verwarring of problemen in de toekomst te voorkomen.

Financiële Planning

Kruislings verzekeren is een onderdeel van een bredere financiële planning. Het is verstandig om dit in overleg te doen met een financieel adviseur die kan helpen om alle aspecten van je financiële situatie in kaart te brengen.

Zeker als ondernemer die met anderen samenwerkt, is dit een punt van aandacht!

 Meer weten? Plan een gratis gesprek via onderstaande agenda en ik beantwoord al je vragen!

 

Scroll naar boven