Schenken op papier: nu nog interessanter!

Schenken op papier is een populaire methode waarbij ouders hun vermogen op een slimme manier kunnen overdragen aan hun kinderen zonder direct geld over te maken. Dit proces wordt vastgelegd in een notariële akte en biedt financiële en fiscale voordelen.

Met de invoering van het nieuwe box 3 stelsel ontstond er belastingnadeel bij schenkingen op papier aan minderjarige kinderen en werd deze vorm dus minder interessant. Maar dat is opgelost en er zijn nog een aantal weetjes die je zeker toe moet passen als je gaat schenken op papier.

Inhoudsopgave

Voorheen: Forfaitaire Rendementen in Box 3

Voorheen waren deze schenkingen minder aantrekkelijk vanwege de belastingdruk in Box 3. De schenker kon slechts een fictieve rente van 2,47% in aftrek brengen, terwijl de ontvanger werd belast tegen een fictief rendement van 6,04% over de vordering. Dit creëerde bij een dergelijke constructie waar minderjarige kinderen bij waren betrokken een belastingnadeel op familie niveau, omdat de vordering en de schuld bij de ouder in de aangifte diende te worden meegenomen (en de belastingaftrek voor de schenker was lager dan de belastingheffing voor de ontvanger​).

Wijzigingen in 2024: Defiscalisering van Schenkingen op Papier

Met de invoering van het Belastingplan 2024 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd die deze schenkingen op papier weer aantrekkelijker maakt: de defiscalisering van deze schenkingen. Dit betekent dat schenkingen op papier aan minderjarige kinderen niet langer worden belast in Box 3. Hierdoor vervalt het eerder genoemde belastingnadeel.

Concrete wijzigingen en gevolgen:

Defiscalisering in Box 3 bij minderjarige kinderen

De vordering die het minderjarige kind heeft uit een schenking op papier wordt niet langer in Box 3 opgegeven. De schuld van de schenker die de ouder heeft aan het minderjarige kind uit een schenking op papier wordt niet langer in Box 3 opgegeven.

P.S. Als de kinderen meerderjarig worden, geven ze de vordering wel op in Box 3 en de ouders geven de schuld ook op in Box 3. Op familie niveau kan er in dat geval wel een belastingnadeel ontstaan. De kinderen krijgen echter wel 6% rente per jaar, waardoor ze de eventuele vermogensrendementsheffing kunnen betalen.

Meerdere jaren schenken in één akte

Er is nog een tip die een groot voordeel oplevert. Voorheen moest je schenkingen jaarlijks vast laten leggen door de notaris. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad is het nu mogelijk om in één notariële akte meerdere jaren tegelijk te schenken. Dit betekent dat je bijvoorbeeld in één keer schenkingen voor de komende vijf jaar kunt vastleggen, waardoor je niet jaarlijks een bezoek hoeft te brengen aan de notaris (met bijkomende kosten)​​. 

Schenking herroepelijk maken

Met een schenking op papier wordt geprobeerd om erfbelasting te besparen (want vermogen wordt al overgebracht naar de volgende generatie). Als een kind eerder komt te overlijden, dan zouden de vorderingen in de nalatenschap vallen en die zal dan weer naar de ouders gaan. In dat geval dienen zij erfbelasting te betalen. Dat kan worden voorkomen door de schenking herroepelijk te maken. Kort gezegd komt het er op neer dat de schenkingen worden geacht NIET te zijn gedaan als het kind komt te overlijden. Dan valt het dus ook niet in zijn/haar nalatenschap.

Rente over de schuld

Als je een schenking op papier doet, moet je er ook rekening mee houden dat je daadwerkelijk 6% over de schuld aan je kind moet betalen. Deze rente maak je dus over van je bankrekening naar de bankrekening van je kinderen. Enerzijds kan dit een voordeel opleveren, omdat er op die manier ook weer vermogen overgaat naar de kinderen, anderzijds kan het een belemmering zijn, want die liquiditeiten moet je wel jaarlijks hebben om over te maken naar de rekening van je kind.

Conclusie

Door de defiscalisering en de andere 2 tips wordt schenken op papier weer een interessante optie voor vermogensplanning. Ouders kunnen hun vermogen efficiënt overdragen aan hun minderjarige kinderen zonder een belastingnadeel te creëren in Box 3. 

Daarnaast is het een groot voordeel dat je meerdere jaren in één akte kan schenken, waardoor je niet jaarlijks kosten hoeft te maken bij de notaris. Ook het ongeldig verklaren van schenkingen bij overlijden zorgt voor extra flexibiliteit. 

Wil je gebruik maken van ‘schenken op papier’? Neem dan contact met ons op. We helpen je hier graag mee. 

Plan hieronder een afspraak in of stuur me een DM op LinkedIn. 

Veelgestelde Vragen

Dit leggen we je precies uit in dit artikel.

Voor belastingvrij schenken gelden in Nederland (2024) de volgende schenkingsvrijstellingen:

Ouders mogen in 2024 belastingvrij tot € 6.633 schenken aan hun kind

Voor alle andere personen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.658

De schenkbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Bijvoorbeeld, als de schenking op papier plaatsvond in 2024, moet de schenkbelasting uiterlijk op 1 maart 2025 worden betaald.

Boek hieronder je kennismaking

Scroll naar boven