Schenken op papier, hoe werkt het precies?

Waarschijnlijk heb je er al wel eens over nagedacht hoe je jouw vermogen slim en verstandig kunt overdragen aan de volgende generatie? De term “schenken op papier” komt vaak voorbij en klinkt voor velen als muziek in de oren. Je vermogen schenken aan je kind, zonder dat je het geld kwijt bent. Met vooral veel belastingvoordeel. Maar is dit wel het geval?

In dit artikel leggen we de voor en nadelen aan je uit en zoomen we in op de mogelijke belastingvoordelen (zowel box 3 als het verminderen van erfbelasting in de toekomst).

Inhoudsopgave

Wat is een schenking op papier?

Schenken op papier wordt vaak gebruikt om je vermogen veilig naar de volgende generatie over te dragen en tegelijkertijd zowel op erfbelasting als inkomstenbelasting te besparen. Bij deze methode leg je bij de notaris vast dat je een bedrag schenkt aan de begunstigde (meestal (klein)kinderen), terwijl je tegelijkertijd hetzelfde bedrag terug leent. Het geld blijft dus onder voorwaarden bij jou als schenker. Zolang de schenking niet opeisbaar is, dien je als schenker jaarlijks 6% rente over het geleende bedrag te betalen aan de begunstigde. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot het niet erkennen van de schuld door de Belastingdienst, waardoor je alsnog erfbelasting moet betalen over het “geschonken” geld.

Het bedrag dat ouders op papier schenken, wordt namelijk niet meegerekend in hun nalatenschap, wat resulteert in lagere erfbelasting voor de kinderen. Deze manier van schenken kan ervoor zorgen dat je (op een slimme en fiscaal gunstige wijze) jouw vermogen over kunt dragen aan de volgende generatie.

Waarom zou ik schenken op papier? 

Aan deze manier van schenken zitten voor- en nadelen. Iedere persoonlijke situatie is uniek. Laat je goed informeren over de mogelijkheden en reken alles goed door om in te schatten of dit bij je past. Wil je er eens met ons over sparren, dan kun je via deze link een vrijblijvende afspraak inplannen. 

Om een goed beeld te krijgen, hier een aantal voor- en nadelen op een rij. 

Voordelen van schenken op papier

 1. Belastingvoordeel inkomstenbelasting. Als schenker kun je een mogelijk belastingvoordeel realiseren in box 3, aangezien het bedrag dat je op papier schenkt in mindering wordt gebracht op je vermogen. 
 2. Belastingvoordeel erfbelasting. Wanneer je schenkt op papier en je vermogen dus afneemt, hoeven erfgenamen minder (of zelfs geen) erfbelasting te betalen.
 3. Niet beschikken over de middelen. Je hoeft geen geld vrij te maken, aangezien je het alleen op papier schenkt. Als schenker kun je het geld dus laten zitten in bijv. je woning, aandelen of onderneming. 
 4. Meer toeslag of lagere eigen bijdrage verzorgingshuis. Indien je als schenker ooit verhuist naar een verzorgingstehuis, speelt je vermogen ook een rol. Omdat je hier al een deel van hebt geschonken, is je vermogen lager wat interessant kan zijn voor je eigen bijdrage. Deze kan hierdoor lager uitvallen.
 5. Verantwoordelijkheid kind. Met schenken op papier sluit je in ieder geval uit dat je kind op een verkeerde wijze met het vermogen aan de slag kan gaan. Simpel gezegd, je weet zeker dat ze het er niet doorheen brassen. 
 6. Extra inkomen kinderen door rente. Je bent als schenker verplicht om jaarlijks 6% rente te betalen over de lening. Dit moet ook daadwerkelijk worden betaald, waardoor de kinderen een extra inkomen ontvangen (en hiermee wordt je vermogen dus ook weer kleiner).

Nadelen van schenken op papier

 1. Notariskosten: Het formaliseren van de schenking bij de notaris brengt kosten met zich mee. Hoewel sommige uitzonderingen mogelijk zijn voor bepaalde schenkingen, is het over het algemeen raadzaam om de notariële route te volgen om juridische problemen te voorkomen, vooral bij schenkingen aan familieleden of andere particuliere begunstigden.
 2. Jaarlijkse rente van 6%: Als schenker ben je verplicht om jaarlijks een rente van 6% te betalen over het geschonken bedrag. Het is van belang om deze verplichting niet te vergeten, aangezien het niet betalen van de rente juridische complicaties kan veroorzaken. Hoewel deze rente ook als een voordeel kan worden gezien, is het van belang om de consequenties ervan te begrijpen.
 3. Vermogen telt mee bij de ontvanger: Ondanks dat de ontvangende partij de schenking niet direct in handen krijgt, wordt het geschonken bedrag wel meegerekend bij het vermogen van de ontvanger. Dit kan invloed hebben op zaken zoals toeslagen, belastingen en financiële planning voor de ontvanger.
 4. Veranderende omstandigheden: Toekomstige veranderingen in persoonlijke, financiële of wettelijke omstandigheden kunnen de effectiviteit van schenken op papier beïnvloeden. Belangrijk om alle ontwikkelingen te volgen en de juiste experts in te schakelen (een partij zoals wij ;-)). 

Hoeveel mag ik jaarlijks (belastingvrij) schenken? 

Bij schenken op papier zijn er geen vaste limieten voor het bedrag dat je kunt schenken. Het hangt af van jouw financiële situatie en wat je kunt missen. 

Voor belastingvrij schenken gelden in Nederland (2024) de volgende schenkingsvrijstellingen:

 • Ouders mogen in 2024 belastingvrij tot € 6.633 schenken aan hun kind
 • Voor alle andere personen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.658

Veel van onze klanten maken hier jaarlijks gebruik van en beleggen dit bedrag voor hun kinderen in bijvoorbeeld ETF’s of indeksfondsen. Zo kun je een mooi potje opbouwen voor als je kinderen wat ouder zijn.  Hier hebben we ook een artikel over geschreven, als je die wil lezen klik dan hier 

Hoeveel rente moet ik rekenen op de vordering? 

Voor een schenking op papier wordt doorgaans een rentepercentage van 6% gehanteerd. Dit percentage wordt vastgesteld door de Belastingdienst en is van toepassing op het geleende bedrag dat in de vorm van een schenking op papier wordt overgedragen. Dit rentepercentage van 6% wordt jaarlijks toegepast op het geleende bedrag, en de schenker is verplicht om deze rente jaarlijks aan de begunstigde te betalen.

Voorbeeld berekening bij schenking van 100k 

Graag maken we aan de hand van een voorbeeld inzichtelijk wat de gevolgen zijn van een schenking op papier.

 • Ouders zijn voornemens om hun kind €100.000 te schenken op papier. Dit betekent dat ouders een schuld hebben aan hun kind en dat het kind een vordering heeft op ouders.
 • Over de schenking moet het kind schenkbelasting betalen. Voor kind geldt een vrijstelling van € 6.035. Over een bedrag van € 93.965 moet 10% schenkbelasting betaald worden (€ 9.397).
 • Ouders moeten jaarlijks 6% rente betalen over de schuld van €100.000, in dit geval € 6.000.
 • Deze rente vormt een extra onbelaste vermogensoverheveling aan de kinderen en levert een toekomstige besparing op de nalatenschap van de ouder van (mogelijk) 20% (€ 1.200) op. De besparing is ongeveer even groot als het belastingnadeel in box 3 (€ 1.974 euro –  € 822 euro = € 1.152). Daarbij geeft het op papier schenken nog steeds een besparing van 10% op de te betalen erfbelasting wanneer ouder overlijdt.

Wanneer moet de schenkbelasting worden betaald?

De schenkbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Bijvoorbeeld, als de schenking op papier plaatsvond in 2024, moet de schenkbelasting uiterlijk op 1 maart 2025 worden betaald.

Hoe regel ik de schenking? 


Stap 1: Informatie verzamelen & doorrekenen:
Zorg ervoor dat je 100% zeker bent dat deze methode van schenken bij je past. Reken alles goed door met een financieel planner (ik ken nog wel een goede partij ;-)). Het moet echt in je totale financiële plan passen zodat het geen andere wensen of besparingen in de weg staat. 

Stap 2: Notaris raadplegen: Neem vervolgens contact op met een notaris. Die zal je vervolgens informeren over alle vereisten, documentatie en kosten die bij de schenking komen kijken.

Stap 3: Notariële akte opstellen: Samen met de notaris stel je een notariële akte op waarin de schenking op papier wordt vastgelegd. In deze akte worden alle relevante details van de schenking opgenomen, zoals het bedrag, de rente, de voorwaarden en de identiteit van zowel de schenker als de ontvanger.

Stap 4: Ondertekening: Nadat de notariële akte is opgesteld, worden alle betrokken partijen uitgenodigd om de akte te ondertekenen in het bijzijn van de notaris.

Stap 5: Registratie: De notaris zorgt voor de registratie van de notariële akte bij de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk voor de geldigheid van de schenking en om eventuele belastingimplicaties correct af te handelen.

Stap 6: Betaling van rente: Als schenker ben je verplicht om jaarlijks de afgesproken rente over het geschonken bedrag te betalen aan de ontvanger. Zorg ervoor dat je deze rentebetalingen tijdig uitvoert om mogelijke juridische complicaties te voorkomen.

Conclusie: of schenken op papier interessant is? 

Dat hangt echt af van je persoonlijke situatie. Wil je alles eens goed doorrekenen en 100% zeker weten of schenken op papier een oplossing voor je is? Plan dan een online afspraak met ons in. 

Boek hier je kennismaking

Scroll naar boven