Rendement Berekenen

Via onderstaande rekentool kun je zelf berekenen welk eindkapitaal je kunt verwachten, liggend aan je startkapitaal, je rendement, je looptijd en je periodieke inleg. Belangrijk om in je achterhoofd te houden is om jezelf niet rijk te rekenen!

Bij investeren, beleggen en rendement geldt altijd het bekende gezegde: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst…

In de tool zie je verschillende velden (startkapitaal, periodieke inleg, de keuze per maand of per jaar, de looptijd in jaren en je verwachte percentage rendement), deze kun je zelf invullen naar wens.

Onder de rekentool vind je vervolgens veel meer uitleg over rendement berekenen en een eindkapitaal berekenen, plus wat strategieën die je meer inzage geven over hoe de tool te gebruiken en wat realistische rendementspercentages zijn.

Veel leesplezier!

Belangrijk om te weten is dat we een aantal dingen niet meenemen in de berekening van het eindkapitaal en het rendement. Dit doen we bewust, puur om je de kracht van rente-op-rente visueel te kunnen laten zien in een grafiek. We rekenen in de grafiek bijvoorbeeld niet met:

  • Inflatie, je ziet dus een nominaal rendement waarin de inflatie niet is doorgerekend. Je ziet dus niet een zogenaamd ‘reëel rendement’ zoals dat heet, een rendement waarin de inflatie is doorgerekend. Verderop in het artikel vind je wat meer uitleg hierover.
  • Vermogensbelasting en heffingsvrij vermogen. Ook rekenen we niet met fiscale opties en gevolgen. In de grafiek zie je dus niet wat vermogensbelasting voor gevolg heeft op je rendement. Uiteraard zijn er genoeg manieren te verzinnen om hier weer slim mee om te gaan, bijvoorbeeld zoals de heffingsgrondslag naar beneden krijgen. In dit artikel gaan we verder niet in op fiscale mogelijkheden.  

Wellicht eens interessant om in te zoomen op rendement! Of zoals Albert Einstein compound interest noemde: het achtste wereldwonder! 

Inhoudsopgave

Wat is rendement eigenlijk?

Elke investering die je doet heeft een rendement, positief of negatief. Het rendement is dan ook de winst of verlies over een bepaalde periode, uitgedrukt als percentage van de initiële investering. 

Een rendement berekenen naderhand is natuurlijk gemakkelijk, dat is simpelweg het eindkapitaal minus startkapitaal, delen door het startkapitaal en vermenigvuldigen met 100. Oftewel (nieuw – oud) / oud x 100, op die manier krijg je het rendement uitgedrukt in procenten.

De kracht van compound interest (rente-op-rente) bij investeringen is vaak moeilijk te visualiseren voor mensen, juist omdat een vermogen exponentieel toeneemt hoe langer de tijdslijn duurt. Dat zie je ook terug in de rekentool, bekijk de volgende situatie maar eens:

Wanneer iemand begint op 18 jarige leeftijd met investeren en maandelijks € 100,- inlegt gedurende 40 jaar (dus tot 58 jarige leeftijd) met een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% is dat een eindkapitaal van € 335.000,-.

Ik hoor je denken: ‘8% is enorm veel!’, daar kom ik verder in het artikel nog op terug.

Het interessante aan een voorbeeld zoals dit, is dat op de helft van de looptijd (dus bij 20 jaar) het vermogen nog geen € 60.000,- bedraagt. Op driekwart van de looptijd (dus bij 30 jaar) bedraagt het vermogen om en nabij de € 146.000,- en in de laatste 10 jaar wordt dat nog eens meer dan verdubbeld.

Ongelofelijk toch!

Waarom is rendement berekenen belangrijk?

Binnen financiële planning is rendement berekenen en zicht hebben op een eindkapitaal essentieel. Bijvoorbeeld alleen al vanwege onderstaande punten:

Waar ga je in investeren?

Een rendement berekenen en verschillende opties om te gaan investeren vergelijken kan je helpen om hetgeen te kiezen wat uiteindelijk bij je past. Je hebt je financiële doelen veel beter in kaart maar je kunt dit ook goed afwegen tegen het risico dat je wilt lopen. Over het algemeen hebben investeringen met een hoger risico ook een hoger rendement.

Prestatiebeoordeling

Eens in de zoveel tijd het rendement berekenen van je huidige investeringsportfolio helpt goed om waar nodig aanpassingen te maken, na te denken over diversifiëren of je strategie wellicht te wijzigen. 

Impact van kosten

Wanneer je wel daadwerkelijk gaat rekenen met het reële rendement (dus het rendement waarin de inflatie is doorgerekend) plus je houdt rekening met zaken zoals vermogensbelasting, dan geeft dit je een erg duidelijk beeld van je investeringen.

Visueel en een doel voor ogen

Niks werkt beter dan een doel visueel maken. Juist in een grafiek zoals je in de rekentool ziet, zie je de kracht van rente-op-rente. Het maakt duidelijk dat investeren vaak een lange termijn strategie is. Maar ook dat wanneer je een lange horizon hebt om te investeren, zelfs een relatief kleine periodieke inleg kan zorgen voor een enorm resultaat.

Wat is dan een realistisch rendement om mee te rekenen?

Dat is natuurlijk enorm lastig te zeggen, ook hier geldt weer: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ook is het mogelijk om in zoveel verschillende assets te investeren (grondstoffen, vastgoed, losse aandelen, obligaties, indexfondsen, crypto etc. etc.) dat het enorm persoonsgebonden is wat bij je past.

Over het algemeen geldt wel dat hoe hoger het risico is, hoe hoger het rendement uiteindelijk is. Mooie voorbeelden hiervan zijn Bitcoin of de aandelenkoers van Apple. Begin 2004 stond het Apple aandeel op $ 0,40, en op het moment van schrijven (april 2024, zo’n 20 jaar later) op $ 169,-.

Als je in 2004 behoorlijk wat aandelen Apple zou hebben gekocht, was je nu spekkoper. Maar je begrijpt al waar ik heen wil: begin 2004 was Apple een erg risicovolle investering waarbij er echt geen zekerheid was dat het aandeel tot zulke hoge koersen zou stijgen.

Maar hoe reken je dan wel met ‘voorspelbare’ rendementen? Want je hebt hierboven al gelezen dat een uitkomst waarin het effect van compound interest het meest zichtbaar is, een lange horizon vereist. 

Naar mijn mening kan dat alleen door te investeren in assets waarbij je terug kunt vallen op veel historische data. Investeringen zullen altijd schommelen (vandaar de lange termijn strategie), maar als je gedurende een lange periode gezonde gemiddelde rendementen kunt ontdekken, dan is dat naar mijn mening een interessant rendement!

Een voorbeeld van 8% tot 10% rendement

Er zijn een aantal indextrackers te vinden die gedurende tientallen jaren een gemiddeld jaarlijks rendement (nominaal rendement) laten zien van tussen de 8% en 10%. Een indextracker is een aandelenfonds wat een groot percentage van de markt volgt. Natuurlijk zullen er schommelingen zijn, maar de koers is in vergelijking met een individueel aandeel natuurlijk veel stabieler.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement (gerekend van 1928 tot en met eind 2023) van de S&P 500 is bijvoorbeeld 9,9%, zie hier de data met toelichting. De S&P 500 is een index die de 500 grootste Amerikaanse bedrijven volgt op de beurs. Enorm interessante informatie om je rendement te berekenen in onze tool!

Let op: deze informatie is geen beleggingsadvies en puur informatief en educatief bedoeld. 

Waar hangt je rendement uiteindelijk vanaf?

Je uiteindelijke rendement hangt natuurlijk van een hoop zaken af en het is erg zonde als je tijdens een berekening niet het complete plaatje hebt. 

Hieronder vind je een opsomming over hetgeen onder andere van invloed is op je rendement.

Kosten

Bij het zelf berekenen van je rendement heb je waarschijnlijk al gemerkt hoeveel impact een paar procent verschil kan hebben (zo niet, check het zeker nog eens in onze rekentool). Waar je goed naar wilt kijken zijn de kosten die horen bij je investeringskeuze. Als het bijvoorbeeld gaat om beleggen, dan komen kosten zoals transactiekosten en dividendkosten al snel om de hoek kijken. 

Wanneer je werkt met een vermogensbeheerder komen daar soms nog veel meer kosten bij, denk aan een beheerfee, distributievergoeding, bewaarloon, administratiekosten etc. etc. Jezelf hier goed in verdiepen en de juiste keuzes maken kan oprecht een paar procent rendement per jaar schelen!

TIP: Wist je dat over een periode van 15 jaar indextrackers 95% van de vermogensbeheerders verslaan? 

Marktontwikkelingen

Wat er gebeurt in de wereld heeft vaak invloed op je beleggingen of andere investeringen. Goed nieuws zorgt voor stijgende koersen, slecht nieuws zorgt voor dalende koersen. Investeringen zoals aandelen zullen altijd schommelen.

Een goede langetermijnstrategie verlaagt de invloed van marktontwikkelingen! Juist daarom is het zo belangrijk wanneer je je rendement gaat berekenen, dat je rekening houdt met het feit of deze investering iets is waar jij je langere tijd comfortabel bij voelt.

De prestaties van bedrijven waar je in belegt

Wanneer het goed gaat met een bedrijf, gaat de waarde en dan ook het aandeel van dat bedrijf natuurlijk omhoog. Andersom geldt dit natuurlijk ook… 

Juist hierdoor is het belangrijk om een investeringsportfolio te diversificeren, hoe breder je investeringen zijn gespreid. Hoe minder de prestaties van 1 bedrijf invloed hebben op je eindkapitaal of rendement.

Conclusie

Met de rekentool in dit artikel kun je goed je rendement berekenen en inzicht krijgen in een potentieel eindkapitaal. Het is vooral bedoeld als eerste introductie rondom de kracht van compound interest.

Wil jij nou wel eens serieus praten over financiële planning en meer inzicht krijgen in wat er voor jou mogelijk is qua vermogensgroei? 

Boek hier je vrijblijvende kennismaking!

Scroll naar boven