Pensioenbeleggen: wel of niet interessant?

Je pensioen regelen. Hoe doe je dat nu op de slimste manier? Steeds meer mensen beginnen eerder met het regelen van hun pensioen. Zeker nu het nieuwe pensioenstelsel (sinds 1 juli 2023) van kracht is. Tegewoordig is het helemaal hip om te gaan pensioenbeleggen, maar is dit wel verstandig?

In dit artikel leggen we je uit wat pensioenbeleggen is, we bekijken de belastingvoordelen, de nadelen, risico’s en wat het nou echt anders maakt dan je gewone spaarrekening of beleggingsaccount.

Met dit artikel heb je straks een helder beeld en kun je een goede keuze maken of pensioenbeleggen voor jou interessant is. Want zeg nou zelf, een zorgeloos pensioen, dat willen we toch allemaal?

Inhoudsopgave

Wat is pensioenbeleggen en hoe werkt het?

Het idee is simpel: je belegt geld om later, naast je AOW en eventueel werkgeverspensioen, extra inkomen te hebben. Dit doe je door geld te storten op een speciale beleggingsrekening (die niet zomaar vrij toegankelijk is). Deze rekeningen staan ook wel bekend als bankspaarrekeningen of lijfrenterekeningen en zijn bedoeld om vermogen op te bouwen. Een van de grote voordelen is dat je kunt profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen.

Nu denk je misschien: wat zijn dan die voordelen? En wat betekent dit allemaal voor mijn portemonnee? Dat ga ik je vertellen. Wanneer je geld inlegt op zo’n geblokkeerde pensioenrekening, mag je dat bedrag aftrekken van je inkomen in box 1 bij je belastingaangifte. Hiermee verlaag je dus je belastbaar inkomen, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Dat voelt voor veel mensen meteen als een winst. Er is wel een maximum aan wat je jaarlijks mag aftrekken, wat voornamelijk afhangt van je jaarruimte en reserveringsruimte.

Een belangrijk punt om te onthouden is dat je geld vaststaat tot je de pensioenleeftijd bereikt. Pas dan kun je het opgebouwde bedrag in termijnen (dus niet in 1 keer) laten uitbetalen, als een mooie aanvulling op je AOW en eventuele pensioenuitkering. Er zijn overigens wel mogelijkheden om de uitkeringen eerder in te laten gaan, maar dat is meestal niet zo interessant.

Maar, zoals bij elke vorm van beleggen, zijn er kosten en risico’s. De waarde van je beleggingen kan fluctueren en je kunt zelfs een deel van je inzet verliezen. Toch kiezen veel mensen voor pensioenbeleggen, vanwege de potentieel hogere opbrengsten en de fiscale voordelen. Het is een manier om te investeren in een comfortabele toekomst, met een slim oog op de belastingvoordelen die het met zich meebrengt. 

De voordelen en nadelen van pensioenbeleggen

Pensioenbeleggen kent uiteraard voor- en nadelen. Hieronder een duidelijk overzicht: 

Drie voordelen van Pensioenbeleggen

  1. Hoger rendement: Net als bij traditioneel beleggen, biedt pensioenbeleggen de kans op een hoger rendement vergeleken met sparen.
  2. Belastingvoordeel op vermogen: Over het opgebouwde vermogen hoef je geen vermogensrendementsheffing in Box 3 te betalen.
  3. Fiscaal aftrekbaar: Je kunt je inleg aftrekken van je belastbare inkomen in box 1, waardoor je nu minder belasting betaalt. Bij uitkering, vaak tegen een lager belastingtarief na pensionering, betaal je minder inkomstenbelasting. Plus, na je AOW-leeftijd betaal je geen AOW-premie meer.

Drie nadelen van Pensioenbeleggen

  1. Beleggingsrisico’s: De waarde van je beleggingen kan fluctueren, met het risico op verlies van (een deel van) je inleg.
  2. Geblokkeerde rekening: Geld op een pensioenrekening staat vast tot je de AOW-leeftijd bereikt en kan daarna alleen in termijnen worden uitgekeerd.
  3. Inleglimieten: Je maximale inleg wordt bepaald door je jaarruimte en eventuele reserveringsruimte, wat beperkingen oplegt aan hoeveel je kunt inleggen.

Zoals je ziet is het echt afhankelijk van je situatie en wat je financiële plannen zijn. Zo hebben we laatst twee klanten geholpen die juist NIET moesten gaan pensioenbeleggen. Zij wilden juist hun middelen gebruiken om te investeren in een vakantiewoning in het buitenland en dat verwerken in hun pensioenplan. Klik hier om de hele casus te lezen.

Wil je weten of pensioenbeleggen interessant is voor jouw situatie? 

Plan dan een kennismaking met ons in.

Vernieuwde pensioenstelsel (vanaf 1 juli 2023 van kracht gegaan)

Over het algemeen hoort Nederland bij de landen waar het pensioen goed geregeld is. Sinds juli 2023 is de nieuwe pensioenwet van kracht, met als doel dat we ook in de toekomst ‘gezamenlijk’ ons pensioen opbouwen. Het nieuwe stelsel sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin werknemers vaker van baan wisselen. Ook heeft de nieuwe wet als doel dat het voor iedereen duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Meer info over deze wijziging vind je hier op de website van de rijksoverheid

Zie ook deze video: 

Wat is mijn jaarruimte en hoeveel kan ik maandelijks inleggen?

De jaarruimte voor 2024 wordt berekend aan de hand van je inkomsten uit 2023. Het is een sleutelcomponent voor iedereen die aan pensioenbeleggen doet, want het bepaalt hoeveel je fiscaal voordelig mag inleggen. 

Maar hoe wordt dat bedrag precies bepaald? Het draait allemaal om je bruto-inkomen van het vorige jaar, verminderd met de AOW-franchise. De AOW-franchise, €17.545 in 2024, is het deel van je inkomen waarover je geen pensioen hoeft op te bouwen omdat je al AOW ontvangt. Het resterende deel, dat je boven deze franchise verdient, daarvan mag je 30% gebruiken als je jaarruimte voor lijfrente.

Stel, je verdiende vorig jaar €60.000. Je jaarruimte bereken je dan als volgt: van je inkomen trek je de AOW-franchise af (€60.000 – €17.545), wat je premiegrondslag geeft. Over dit bedrag mag je 30% opzij zetten voor je pensioen, wat in dit geval neerkomt op €12.736,50 per jaar, ofwel ongeveer €1.061,38 per maand. Dit bedrag mag je dan weer aftrekken van je inkomstenbelasting over dit jaar, wat een mooi belastingvoordeel oplevert.

Wat is het verschil tussen pensioenbeleggen en gewoon beleggen?

Pensioenbeleggen en gewoon beleggen lijken in de basis veel op elkaar: beide hebben als doel om vermogen op te bouwen. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen die vooral te maken hebben met het doel, de fiscale behandeling, en toegankelijkheid van het geld.

Doel:

Pensioenbeleggen is specifiek gericht op het opbouwen van vermogen voor je pensioen. Het is een lange termijn strategie met een duidelijk gedefinieerd doel: financiële zekerheid bieden als je stopt met werken. Gewoon beleggen kan voor allerlei doeleinden zijn, zoals vermogensopbouw, speculatie, of inkomen genereren.

Fiscale behandeling:

Pensioenbeleggen biedt fiscale voordelen. Zo mag je de inleg aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1, wat een direct belastingvoordeel oplevert. Over het opgebouwde vermogen betaal je geen vermogensrendementsheffing in box 3. Belasting betalen doe je pas bij de uitkering, vaak tegen een lager tarief omdat je inkomen na pensionering meestal lager is.

Gewoon beleggen valt onder box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Je betaalt jaarlijks vermogensrendementsheffing over het vermogen boven de vrijstelling. Er is geen fiscale aftrekpost voor de inleg.

Toegankelijkheid van het geld:

Pensioenbeleggen betekent dat je geld vaststaat tot aan je pensioen. Het is bedoeld als lange termijn belegging, waarbij je pas toegang krijgt tot het geld op het moment dat je met pensioen gaat.

Gewoon beleggen biedt meer flexibiliteit. Je kunt op elk moment besluiten je beleggingen te verkopen en over het geld te beschikken, afhankelijk van je beleggingsstrategie en behoefte aan liquiditeit.

Het verschil leg ik hier ook uit in een video:

Verschil pensioen beleggen of pensioen sparen? 

Pensioenbeleggen en pensioensparen zijn twee paden naar hetzelfde doel: een comfortabel pensioen. Er zit wel degelijk verschil tussen beiden. 

Pensioenbeleggen biedt de kans op een hoger rendement, wat betekent dat je pensioenpot sneller kan groeien. Dit hogere potentieel komt echter met meer risico; de waarde van je beleggingen kan fluctueren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Ook maak je gebruik van fiscale voordelen.

Pensioensparen, daarentegen, is het opzij zetten van geld op een spaarrekening specifiek bedoeld voor je pensioen. Het biedt meer zekerheid en stabiliteit omdat je spaartegoed langzaam groeit met een vaste rente. Het risico is hier veel lager, maar de keerzijde is dat de potentiële groei beperkter is, vooral in een tijd met lage rente.

Risico’s van pensioenbeleggen

Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee. Hieronder de vier grootste risico’s en hoe je er mee om kunt gaan: 

  1. Marktrisico: De waarde van beleggingen kan fluctueren door veranderingen op de financiële markten. Economische ontwikkelingen, politieke gebeurtenissen en marktsentiment kunnen allemaal de waarde van je pensioenportefeuille beïnvloeden.
  1. Rendementsrisico: Er is geen garantie op positief rendement. De kans bestaat dat beleggingen minder waard worden, waardoor het opgebouwde vermogen kan afnemen in plaats van groeien.. De juiste mix en strategie is erg belangrijk.
  1. Inflatierisico: De koopkracht van je pensioenkapitaal kan eroderen door inflatie, vooral als de rendementen niet hoog genoeg zijn om de inflatie bij te benen. Des te belangrijker is het dat je een mooi rendement maakt waardoor je de inflatie verslaat. 
  1. Liquiditeitsrisico: Geld dat in pensioenbeleggingen is gestoken, is vaak niet direct toegankelijk. Dit betekent dat je in geval van een financiële noodsituatie niet makkelijk bij dit geld kunt komen. 

Wil je weten of pensioenbeleggen interessant is voor jouw situatie? Plan dan een kennismaking met ons in.

Veelgestelde vragen

Pensioenbeleggen kan voor beide doelgroepen interessant zijn.

Je nabestaanden erven je opgebouwde pensioen als je voor je pensioendatum overlijdt. Heb je recht op een nabestaandenlijfrente of nabestaandenuitkering? Dan heb je het jaar van overlijden plus de 2 kalenderjaren na het overlijden de tijd om de uitkeringen in te laten gaan.

Onze adviezen zijn volledig onafhankelijk en we hebben maar 1 belang wat voorop staat en dat is het belang en de wensen van onze klant. We adviseren altijd om goed onderzoek te doen welke partij het bestebij je past. Denk hierbij aan bedrijven zoals: Bright Pensioen, Brand New Day, The Index People en DeGiro.

Je mag voor of na de AOW-leeftijd beginnen met uitkeren. Begin je voor je AOW-leeftijd? Dan moet de uitkering tot minimaal twintig jaar na je AOW-leeftijd duren. Vanaf de AOW-leeftijd is dit minimaal vijf jaar. Het kan ook levenslang.

Boek hier je vrijblijvende kennismaking!

Scroll naar boven