Kapitaalverzekering eigen woning!

Zorg dat deze niet onnodig wordt belast…

Sinds 2013 is deze niet meer af te sluiten, maar velen hebben er nog 1. 

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning… (hierna KEW)

Het is ontzettend belangrijk dat je altijd aan de voorwaarden van een KEW blijft voldoen, anders kan het hele nare consequenties hebben.

Wat is een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Een KEW is een verzekering waarin je elke maand een bedrag inlegt. Dit bedrag komt op een gekoppelde spaarrekening te staan (bij de spaarhypotheek) of wordt voor je belegd (bij een beleggingshypotheek). 

Deze verzekering is direct gekoppeld aan je hypotheek. Het bedrag dat je via de kapitaalverzekering bij elkaar spaart, wordt gebruikt om aan het einde van de looptijd de totale hypotheek in één keer af te lossen.

Hoe werkt een Kapitaalverzekering eigen woning?

Veel mensen hebben een gemengde verzekering. Dit betekent dat je naast dat je kapitaal opbouwt via de verzekering ook het verzekerde bedrag uitgekeerd zult krijgen als je tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden.

In dat geval betaal je naast een spaar- of beleggingsdeel ook een overlijdensrisicodeel. Dit kun je zien als een overlijdensrisicoverzekering die in de kapitaalverzekering is inbegrepen. 

Als jij vóór een bepaalde leeftijd komt te overlijden, zullen je nabestaanden (je partner, kinderen of andere nabestaanden) een bedrag uitgekeerd krijgen. Daarmee kunnen ze de maandlasten voor de woning blijven betalen.

Tot het einde van de looptijd kun je geen geld uit de opgebouwde verzekering opnemen. Het geld staat vast totdat je hypotheek afloopt.

Voorwaarden KEW

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is de uitkering dan tot een bepaald bedrag vrijgesteld voor belastingheffing. De voorwaarden zijn:

  • Je moet in het bezit zijn van een koopwoning die gebruikt wordt als hoofdverblijf;
  • De uitkering uit de kapitaalverzekering moet je gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen;
  • De hoogste jaarpremie mag niet hoger zijn dan tienmaal de laagste jaarpremie;
  • De looptijd van de verzekering is maximaal dertig jaar.
  • Het geld in de polis staat vast. Je mag tussentijds geen geld opnemen uit de kapitaalverzekering. Het geld blijft tot aan het einde van de verzekeringsduur staan.

Vrijstelling kapitaalverzekering

Vanaf 1 april 2017 hoef je, om in aanmerking te komen voor een uitkeringsvrijstelling, niet meer te voldoen aan een minimale premiebetalingsduur van 15 tot 20 jaar. Er kan gebruik worden gemaakt van de hoge uitkeringsvrijstelling van € 184.500 (2023) die elk jaar wordt geïndexeerd. Als je een fiscaal partner hebt, dan geldt 2x dat bedrag als vrijstelling 

(€ 369.000,-). Voor een uitkering uit een Kapitaalverzekering Brede Herwaardering (afgesloten tussen 1992 en 14-9-1999) geldt een vrijstelling van 123.428 euro (ook weer per persoon). Voorwaarde is wel dat met de uitkering de eigenwoningschuld wordt afgelost.

Wat kan er mis gaan met een KEW?

Als de polis tot uitkering komt en er is niet aan de voorwaarden voor een KEW voldaan, dan wordt het rentebestanddeel alsnog belast, tot maximaal 49,5 procent. 

Dit rentebestanddeel is de uitkering min de som van de betaalde premies. Is de uitkering bijvoorbeeld 200.000 euro en het totaal aan betaalde premies 90.000 euro, dan is het rentebestanddeel 110.000 euro. Dit bedrag wordt boven op je inkomen opgeteld, zodat je daarover inkomstenbelasting moet gaan betalen. Dus dan betaal je in ieder geval over het grootste deel 49,5%.

Welke situaties zijn te bedenken dat het mis gaat?

Een KEW hoeft niet altijd verpand te zijn aan een hypotheek, dus als je in het verleden een KEW hebt afgesloten, kan het zijn dat dit niet altijd bekend is bij een notaris of je financieel adviseur. Door de lange looptijd van dergelijke verzekeringen weet je zelf ook vaak niet meer precies wat de voorwaarden van een verzekering zijn en wat eigenlijk de reden van een bepaalde verzekering is.

Dus wat kan er mis gaan…

  1. Als je je woning verkoopt en je gaat huren of je koopt een andere woning met een lagere hypotheek, dan kan het zijn dat de uitkering van je KEW (gedeeltelijk) belast is. 
  2. Als je je hypotheek aflost en je KEW komt tot uitkering, dan kan het zijn dat de uitkering van je KEW (gedeeltelijk) belast is. 
  3. Als je je niet houdt aan deze voorwaarde: “De hoogste jaarpremie mag niet hoger zijn dan tienmaal de laagste jaarpremie”, bijvoorbeeld als je de premie inleg stopt, dan is de uitkering van je KEW belast.

Dit soort situaties moet je dus absoluut zien te voorkomen…

Wat was er bij mijn nieuwe klant aan de hand!

Hij heeft in het verleden zelf een KEW afgesloten (toen hij zijn huis kocht). Het gaat hem financieel goed en hij heeft zijn volledige hypotheek inmiddels afgelost.

Zijn KEW heeft hij nog en die komt binnenkort tot uitkering, maar hij heeft dus geen hypotheek meer. En dat is 1 van de voorwaarden voor de vrijstelling. Dus de uitkering uit zijn KEW is belast. In zijn geval geheel tegen 49,5%.

De pot zal bij uitkering zijn aangegroeid tot minimaal € 300K. Waarschijnlijk wel 

€ 320/€ 340K, maar laten we uitgaan van die € 300K. De ingelegde premie is tot datum uitkering € 145K, dus er zal € 155K belast zijn met 49,5%, Dat kost hem dus ruim € 76K belasting.

Heel zuur natuurlijk, want als hij dit in goed overleg had gedaan met iemand die zijn volledige financiële situatie had gekend, dan was dit nooit gebeurd.

Hij dacht dat zijn boekhouder hem ook wel voor dit soort zaken zou behoeden, maar je boekhouder stelt de jaarstukken van je BV op en verzorgt de aangiften.

“Financial planning is een andere ballgame…”

Zorg dat zoiets jou nooit zal overkomen. Breng je complete financiële situatie in kaart en spar met je financieel adviseur op het moment dat je iets ‘financieels’ wilt gaan doen. Zorg dat er nooit ongewenste fiscale risico’s aan kleven…

Wil jij er meer over weten, stuur me gerust een DM via Linkedin!

Stel jouw financiele situatie zeker voor de toekomst!

Op dit moment hebben wij weer plek voor kennismakingsgesprekken. 

Bekijk onze agenda en plan een gratis call in!

Scroll naar boven