Is jouw testament op orde?

De rente die is opgenomen in je testament kan een hele grote invloed hebben op de te betalen erfbelasting.

In testamenten wordt meestal opgenomen dat de langstlevende partner verzorgd achterblijft, doordat de langstlevende alle bezittingen verkrijgt. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering op hun langstlevende ouder, die pas kan worden opgeëist als de langstlevende is overleden.

Omdat de kinderen op hun geld/erfdeel moeten wachten, kan in het testament een rente worden opgenomen. De rente is fiscaal van belang, omdat de rente van invloed kan zijn op hoeveel erfbelasting er moet worden betaald over de erfdelen van de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder, en ook bij het overlijden van de tweede ouder. 

Het is verstandig om in het testament een flexibele rentebepaling op te nemen, zodat op het moment van het overlijden van de eerste ouder kan worden bekeken wat fiscaal het meest aantrekkelijk is. Met een flexibele rentebepaling kan veel erfbelasting worden bespaard! 

Hoge rente

Stel, er is een renteclausule van 6% per jaar opgenomen in het testament. Dit betekent dat het uitgestelde erfdeel (de vordering op de langstlevende) van de kinderen elk jaar met 6% toeneemt. 

Dit kan aantrekkelijk lijken omdat de vordering in waarde stijgt, waardoor de nalatenschap van de langstlevende kleiner wordt en er bij het overlijden van de langstlevende minder erfbelasting hoeft te worden betaald. 

Als er een hoge rente wordt gehanteerd, wordt er bij het overlijden van de eerste ouder meer erfbelasting betaald.

Lage rente

Aan de andere kant, als een lage rente van bijvoorbeeld 1% is opgenomen, zal het uitgestelde erfdeel van de kinderen minder snel in waarde stijgen. Dit kan fiscaal ongunstig zijn, omdat de erfbelasting die bij het overlijden van de langstlevende ouder moet worden betaald hoger zal zijn. 

Maar als er een lage rente wordt gehanteerd, wordt er bij het overlijden van de eerste ouder minder erfbelasting betaald.

Wat is dan het beste?

Eigenlijk kun je dat niet van tevoren zeggen, want je weet niet wanneer iemand komt te overlijden, hoe zijn gezinssituatie op dat moment is en hoeveel vermogen er is opgebouwd.

Maarrr… Je kunt er in je testament wel op inspelen.

Zorg dat er in je testament een flexibele rentebepaling is opgenomen. Op het moment van het eerste overlijden kan op dan worden bepaald welk rentepercentage wordt gehanteerd aan de hand van de situatie op dat moment.

Zorg daarom ook dat je de aangifte erfbelasting door een specialist in laat vullen en niet zomaar door je boekhouder of belastingadviseur. Dit is echt maatwerk en kan vele duizenden en zelf tienduizenden euro’s opleveren als er een aanzienlijk vermogen is.

Conclusie

Bij een hoge rente wordt er nu meer erfbelasting betaald en bij het overlijden van de langstlevende minder. Bij een lage rente wordt er nu minder erfbelasting betaald en bij het overlijden van de langstlevende meer. 

Zorg dat er een flexibele rente in je testament staat en laat de aangifte erfbelasting door een specialist invullen. Maak op dat moment een planning wat het interessantst is!

 

Overige mogelijkheden

  • Met een uitsluitingsclausule geef je aan dat je nalatenschap niet in een gemeenschap van goederen valt van je erfgenaam, waardoor de erfgenaam de nalatenschap bij een eventuele echtscheiding niet hoeft te delen met diens ex-partner.
  • In een testament kun je een executeur benoemen. Dit is de persoon die na je overlijden de zaken regelt die gedaan moeten worden, zoals het betalen van de uitvaartkosten, indienen van de aangifte erfbelasting en afwikkelen van de nalatenschap.
  • Met een legaat is het mogelijk om bepaalde vermogensbestanddelen na te laten aan specifieke personen. Denk hierbij aan het van erfbelasting vrijgesteld bedrag aan al je kleinkinderen of het aandeel in je onderneming aan een familielid.
  • Je kunt vastleggen wie je tot voogd benoemd als je komt te overlijden met minderjarige kinderen. De voogd moet zorgen voor de verzorging en opvoeding van je kind, wordt verantwoordelijk voor je kind en beheert het vermogen van je kind. Daarnaast kun je de verkrijging van je erfgenaam of legataris onder bewind stellen als je denkt dat diegene (nog) niet verstandig kan omgaan met de nalatenschap, bijvoorbeeld omdat hij/zij nog te jong is. Een bewind houdt in dat de erfgenaam/legataris tot een bepaalde leeftijd niet kan beschikken over de nalatenschap zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder kun je zelf benoemen.
  • Ook is het mogelijk om een regeling te treffen voor de situatie dat je komt te overlijden zonder (klein)kinderen achter te laten (ook wel een rampenclausule genoemd), bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of vliegtuigramp. Neem je deze regeling niet op dan erven alleen de wettelijke erfgenamen van degene die het laatst komt te overlijden. Dat kan betekenen dat al je vermogen naar één van de families gaat.

 

Mijn naam is Roy Geraerts. Ontwikkelaar van de Financial Life Plan! Ik ben fiscaal jurist met zowel een diploma in fiscale economie (HEAO) als fiscaal recht (Universiteit).

Als ondernemer heb ik inmiddels bijna 20 jaar ervaring!

In de eerste vijf jaar van mijn ondernemerscarrière was ik oprichter en CEO van een belastingadviesbureau dat zich richtte op een specifieke niche om belastingen te besparen en vermogen te optimaliseren. Dat bedrijf verkocht ik (gedeeltelijk) na 5 jaar en het bestuur werd aan de nieuwe CEO overgedragen.

Ik heb toen de hele wereld rondgereisd en een aantal jaren fiscaal interimwerk gedaan bij diverse organisaties. ✈️🌍

Maar het bloed gaat waar het niet kruipen kan, dus een jaar of 10 geleden besloot ik om weer een belastingadviesbureau op te richten en CEO te worden.

We helpen met passie en expertise ondernemers met hun boekhouding en bij hun fiscale uitdagingen. Maar in ons vakgebied worden we vaak geconfronteerd met beperkte adviesmogelijkheden door strikte regelgeving. Dat moet anders…

Daarom heb ik de afgelopen 5 jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Financial Life Plan. En het is eindelijk klaar en ik ben ontzettend trots op het resultaat.

Met jouw persoonlijke Financial Life Plan brengen we jouw huidige situatie in kaart en jouw wensen voor de toekomst. Aan de hand daarvan wordt jouw inkomen en vermogen fiscaal en financieel geoptimaliseerd om die doelen te realiseren.

Het biedt voordelen zoals fiscale optimalisatie, vermogensgroei, (pre)pensioenplanning, continuïteitsplanning, belastingplanning, estate planning etc.

Samen gaan we:

✅ jouw financiële doelen bereiken

✅ zo veel mogelijk belasting besparen

✅ vermogensgroei optimaliseren

✅ een solide basis leggen voor toekomstig succes.

“Waar je boekhouder/accountant stopt, gaan wij verder!”

Waar een accountant vaak focust op de boekhouding van het huidige jaar of zelfs het afgelopen jaar, gaan wij dus veel verder. Wij gaan namelijk vanuit jouw huidige situatie vooruitkijken. 

Niet een paar maanden of jaren… Nee, we brengen je volledige toekomst in kaart!

We willen een volledig beeld van jou krijgen. Hoe ziet je huidige (gezins)situatie eruit; Wanneer wil je minder gaan werken of zelfs stoppen; Wanneer wil je die wereldreis gaan maken; Wanneer wil je die villa in het buitenland kopen… Kortom, wat zijn jouw financiële, zakelijke en privé doelen en wat moet er gebeuren om die doelen te realiseren…

Wij zijn er om je te begeleiden op jouw financiële reis!

Interesse in een Financial Life Plan?

Op dit moment hebben wij weer plek voor kennismakingsgesprekken. 

Bekijk onze agenda en plan een gratis call in!

Scroll naar boven