Heffingsgrondslag Box 3 reduceren!

Voordat ik begin met de manieren om de heffingsgrondslag te reduceren, leg ik eerst even (uitgebreid) uit hoe de heffing in Box 3 momenteel werkt (in principe t/m 2026). 

Dan begrijp je de context ook beter waarom je door de heffingsgrondslag te verlagen, belasting kunt besparen.

OK, lets go…

Belasting in Box 3

Je vermogen wordt in drie vermogensgroepen ingedeeld:

 • Banktegoeden
 • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed)
 • Schulden

Per categorie geldt een eigen forfaitair rendement. 

 1. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op basis van de actuele spaarrente. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 0,36%. 
 2. Bij het vaststellen van het forfaitair rendement van beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 6,17%.
 3. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 2,57%. 

Let op! Dit zijn nog voorlopige percentages, want de rendementen voor de 3 groepen worden pas na afloop van het jaar 2023 definitief vastgesteld.

Berekening van je box 3-inkomen 2023

 • We gebruiken de voorlopige rendementspercentages die we hierboven hebben genoemd om het rendement per ‘soort vermogen’ op 1 januari uit te rekenen.
 • Het rendement van bank- en spaartegoeden en contant geld tel je op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal verminder je met het rendement op de aftrekbare schulden. Dit is je belastbaar rendement.
 • Daarnaast bereken je je vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die je hebt. Dus je bezittingen min je schulden. En de schulden verminder je eerst met de drempel (€ 3.400 voor alleenstaanden/ € 6.800 voor fiscaal partners). Dit is je rendementsgrondslag.
 • Je vermogen verminder je met het heffingsvrij vermogen (€ 57.000 voor alleenstaanden/ € 114.000 voor fiscaal partners). Dan heb je de heffingsgrondslag sparen en beleggen. Je mag de heffingsgrondslag verdelen als je een fiscale partner hebt.
 • Je deelt je heffingsgrondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldigt dit met 100 (afgerond op 2 decimalen achter de komma). Dit percentage is je aandeel in de rendementsgrondslag.
 • Je vermenigvuldigt je belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst is je box 3-inkomen.
 • Over je box 3-inkomen betaal je in 2023 32% belasting.

Tja, snap je er nog iets van? Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder en duurder.

We proberen het een beetje te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. 

VOORBEELD:

Je hebt een fiscaal partner en jullie vermogen bestaat uit € 100.000 spaargeld, beleggingen met een waarde van € 150.000, een beleggingspand met een WOZ waarde van € 300.000 een schuld van € 250.000.

Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

Bank- en spaartegoeden en contant geld: € 100.000 x 0,36% = € 360

Beleggingen, beleggingspand en andere bezittingen: € 450.000 x 6,17% = € 27.765
Het rendement op de bezittingen is in totaal € 28.125.

Schulden:
Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht. De drempel is € 3.400 per persoon.
De aftrekbare schuld is: € 250.000 – € 6.800 = € 243.200.
Het rendement op de aftrekbare schulden: € 243.200 x 2,57% = € 6.245.

Het rendement op je schulden is totaal € 6.245
Het belastbaar rendement is € 28.125 – € 6.245 = € 21.880

Stap 2: bereken je gezamenlijk vermogen

Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 + € 300.000 = € 550.000

Aftrekbare schulden: € 243.200

Vermogen: € 550.000 – € 243.200 = € 306.800

Je vermogen (de gezamenlijke rendementsgrondslag) is € 306.800.

Stap 3: bereken de heffingsgrondslag sparen en beleggen

De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.
Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor jou en je fiscaal partner samen € 114.000.
Heffingsgrondslag sparen en beleggen: € 306.800 – € 114.000 = € 192.800.
Je geeft de gehele heffingsgrondslag sparen en beleggen op. Dus € 192.800.

Stap 4: bereken je aandeel in de rendementsgrondslag

Deel je grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

Je grondslag sparen en beleggen € 192.800 : rendementsgrondslag € 306.800 x 100 = 62,58%

Stap 5: bereken je voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met je percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag

je voordeel uit sparen en beleggen: € 21.880 x 62,58% = € 13.692.

Stap 6: bereken de te betalen belasting in box 3

Over je vermogen betaal je 32% x € 13.692 = € 4.381 belasting.

Waar je vroeger ongeveer 1,2% van je bezittingen minus schulden minus heffingsvrij vermogen betaalde, hebben ze er nu dit van gemaakt. Ingewikkelder en duurder dus.

Heffingsgrondslag Box 3 reduceren!

OK, nu gaan we het dus hebben over het naar beneden brengen van de heffingsgrondslag. 

Ik ga eerst de manieren benoemen hoe je dat kunt regelen en vervolgens laat ik aan de hand van het voorbeeld uit mijn vorige Linkedin post zien hoeveel belasting je er mee kunt besparen.

10 manieren om de heffingsgrondslag in box 3 te reduceren!

LET OP!

Misschien is niet elke mogelijkheid op jouw situatie van toepassing en raadpleeg altijd een deskundige bij het maken van een ingrijpende beslissing. Vaak heeft de ene oplossing een andere consequentie die je misschien zelf niet kunt overzien.

We beginnen met de meest voor de hand liggenden (en die een beetje flauw zijn 🫣)

1. Geef je geld uit!🤣

Ga lekker op vakantie, ga naar een sterrenrestaurant en laat je geld rollen. Dat verlaagt je vermogen uiteraard. Je bent een herinnering rijker, maar dan is het geld wel weg natuurlijk. 

2. Koop roerende goederen die uitgezonderd zijn in Box 3

Denk hierbij aan een auto, een camper, een boot, inboedel voor je woning. Meestal nemen dit soort zaken in waarde af, maar als je kijkt naar de afgelopen jaren is dat natuurlijk niet altijd het geval.

3. Koop kunst 

Ook kunst wordt uitgezonderd in Box 3. Ben je nou niet zo’n liefhebber van een duur werk aan de muur, dan kan een klassieke auto ook worden aangemerkt als kunst.

4. Los je hypotheek van je eigen woning af

Het geld dat je hiervoor gebruikt verdwijnt uit box 3 en je maandlasten gaan omlaag omdat je hypotheek lager is geworden. 

5. Neem overwaarde van je eigen woning op

De extra schuld komt in Box 3. Natuurlijk komt hier weer een vervolgstap bij kijken, want als je het gewoon op de bank laat staan, heb je er nog niks aan. Deze stap combineer je vaak met 2., 3. en/of het aankopen van onroerend goed (ivm vaak een lagere WOZ waarde).

6. Zet je annuïtaire / lineaire Box 1 hypotheek om in een aflossingsvrije Box 3 hypotheek

Je maandlasten gaan omlaag omdat je niet meer aflost op je hypotheek. En de schuld verhuist naar Box 3 en verlaagt de heffingsgrondslag.

7. Doe een agiostorting in je BV

Je vermogen verhuist van Box 3 naar Box 2. (Als je een hoog rendement maakt, kun je het geld weer teruglenen van je BV) 

8. Neem een lening van je BV

De schuld komt in Box 3. Natuurlijk komt hier weer een vervolgstap bij kijken, want als je het gewoon op de bank laat staan, heb je er nog niks aan. Deze stap combineer je vaak met 2., 3. en/of het aankopen van onroerend goed (ivm vaak een lagere WOZ waarde).

9. Richt een spaar BV op

Misschien heb je nog geen BV, maar bieden de voorgaand genoemde punten nog geen soelaas. Dan kun je een spaar BV oprichten met een hoog aandelenkapitaal of je kunt een agiostorting doen. Je vermogen verhuist van Box 3 naar Box 2. (Als je een hoog rendement maakt, kun je het geld weer teruglenen van je BV). 

10. Doe een schenking (op papier)

Als je een schenking doet (bijv. aan je kinderen (boven de 18) of aan je (klein)kinderen, verdwijnt het vermogen ook uit Box 3. Wil je het nog niet echt overmaken naar je kinderen? Doe een schenking op papier (met een notaris). 

Wat levert het reduceren van de heffingsgrondslag op?

Het lijken kleine, weinig ingrijpende tweaks, maar het kan ontzettend veel belasting besparen. Ik laat het aan de hand van het voorbeeld wat ik in mijn vorige Linkedin post deelde zien. En geloof me… Er zijn nog veel meer schrijnende voorbeelden te bedenken.

Uitwerking voorbeeld aan de hand van mijn vorige Linkedin post!

We waren daar aan het plannen voor een stel met een paar gefinancierd panden en de nieuwe Box 3 regels vielen wel heel erg tegen. Van bijna niks betalen naar ruim 12K per jaar!

De situatie zag er in het kort als volgt uit:

De berekening van de Box 3 belasting ziet er als volgt uit:

De verschuldigde Box 3 belasting wordt dan € 39.430 x 32% = € 12.618.

€ 12.618 per jaar 😱

 

Hoe hebben we ervoor gezorgd dat de heffingsgrondslag naar beneden ging?

In dit voorbeeld moest de heffingsgrondslag € 100.000 naar beneden (dan kwam deze namelijk op 0 uit). Omdat ze met vastgoed zaten, hebben we wel een veilige marge genomen, omdat WOZ waarden fluctueren).

In hun geval was het een kwestie van het omzetten van een annuïtaire hypotheek van de eigen woning in een aflossingsvrije hypotheek, die daarmee naar Box 3 verhuisde. 

De situatie zag er na de tweak in het kort als volgt uit:

Hiermee bespaart de klant dus € 12.618,- per jaar.

Next level planning

We zijn in de planning nog een stapje verder gegaan, want nu ging de hypotheek eigen woning van annuïtair naar aflossingsvrij. De besparing die ze nu gaan maken (omdat ze niet meer aflossen op hun hypotheek), wordt maandelijks automatisch belegd in indextrackers die gemiddeld 8% netto rendement per jaar opleveren. Daarmee kunnen ze op het einde van de looptijd makkelijk hun openstaande hypotheek aflossen en ze hebben extra vermogen opgebouwd dat vrij te besteden is.

Maar hoe pak ik dit nu aan? 

Hoe weet je nu precies hoe je zo de belasting kunt besparen en hoe je optimaal kan profiteren van alle voordelen?

Het enige juiste antwoord is dat je een plan moet maken. Je huidige situatie in kaart brengen en een fiscalist laten plannen.

Wil jij er meer over weten, stuur me gerust een DM via Linkedin!

Scroll naar boven