Geld op de bank het meest interessant?!

Interessanter dan 6% rendement met beleggingen EN interessanter dan investeren in vastgoed? Het zou zo maar eens kunnen…

Om dit goed te begrijpen, moet je eerst even weten hoe de belastingheffing in Box 3 momenteel werkt (in principe t/m 2026). 

Je vermogen wordt namelijk in drie vermogensgroepen ingedeeld:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed)
  • Schulden

Per categorie geldt een eigen forfaitair rendement. 

  1. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op basis van de actuele spaarrente. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 0,36%. 
  2. Bij het vaststellen van het forfaitair rendement van beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 6,17%.
  3. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 2,57%. 

Let op! Dit zijn nog voorlopige percentages, want de rendementen voor de 3 groepen worden pas na afloop van het jaar definitief vastgesteld.

En in deze 3 verschillende groepen met bijbehorende percentages zit ook de crux van het verhaal. 

Als jij beleggingen of vastgoed hebt, dan valt dat onder de vermogensgroep ‘overige bezittingen’. Dat betekent dus dat er vanuit wordt gegaan dat je 6,17% rendement maakt op deze investeringen.

Banktegoeden en deposito’s daarentegen vallen onder ‘banktegoeden’. Hierbij wordt er dus vanuit gegaan dat je 0,36% rendement maakt op je tegoeden.

We proberen het een beetje te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. 

Let op! De berekening van de Box 3 belasting is vrij complex, omdat na de berekening van het forfaitaire rendement nog 5 stappen moeten worden genomen om tot de definitieve belastingberekening te komen. We nemen daarom een vereenvoudigd voorbeeld en houden geen rekening met eventuele schulden en vrijstellingen in Box 3.

BELEGGINGEN:

Je hebt € 100.000 en je stopt dat in beleggingen. Als we er vanuit gaan dat dat netto 6% rendement oplevert, is dat dus € 6.000,-. 

Belasting:

Overige bezittingen: € 100.000 x 6,17% = € 6.170.
In 2023 betaal je daar 32% belasting over, ofwel € 1.975.

Resume:

Werkelijk rendement: € 6.000

Belasting: € 1.975

Netto: € 4.025

DEPOSITO’S:

Je hebt € 100.000 en je stopt dat in een deposito die je 2 jaar vast zet. Het rendement bedraagt 4,45% (1). Dat is dus € 4.450,-. 

Belasting:

Spaartegoeden: € 100.000 x 0,36% = € 360.
In 2023 betaal je daar 32% belasting over, ofwel € 115.

Resume:

Werkelijk rendement: € 4.450

Belasting: € 115

Netto: € 4.335

Je houdt dus 310 netto meer over.

Let op! Het kan zijn dat je meer rendement met de beleggingen behaald (of minder uiteraard) of dat de belastingheffing in jouw individuele geval minder is. Laat je dus goed door een specialist informeren bij dergelijke keuzes.

(1) Rietumu Bank uit Letland

VOORBEELD 2: VASTGOED vs DEPOSITO’S:

VASTGOED:

Je hebt € 100.000 en je koopt daar een pandje voor en verhuurt dat. Historisch gezien levert dat 5,3% rendement op (huur/kosten/waardeontwikkelingen erin verdisconteerd). Dat betekent dus dat er € 5.300,- rendement zou worden gemaakt. 

Belasting:

Overige bezittingen: € 100.000 x 6,17% = € 6.170.
In 2023 betaal je daar 32% belasting over, ofwel € 1.975.

Resume:

Werkelijk rendement: € 5.300

Belasting: € 1.975

Netto: € 3.325

DEPOSITO’S:

Je hebt € 100.000 en je stopt dat in een deposito die je 2 jaar vast zet. Het rendement bedraagt 4,45% (2). Dat is dus € 4.450,-. 

Belasting:

Spaartegoeden: € 100.000 x 0,36% = € 360.
In 2023 betaal je daar 32% belasting over, ofwel 115.

Resume:

Werkelijk rendement: € 4.450

Belasting: €    115

Netto: € 4.335

Je houdt dus 1.010 netto meer over.

Let op! Het kan zijn dat je meer rendement met je vastgoed behaald (of minder uiteraard) of dat de belastingheffing in jouw individuele geval minder is. Laat je dus goed door een specialist informeren bij dergelijke keuzes.

(2) = Rietumu Bank uit Letland

 

Jaaa, zo kan ik het ook, hoor ik je denken. Als ik bij de Rabobank, ABN of ING zit, krijg ik iets van 1% of zo….

Klopt inderdaad dat de rente daar nog steeds heel laag is (inmiddels is de rente wel ietsje hoger), maar ik maak de vergelijking met depositorentes die je bij buitenlandse banken krijgt die onder het Europese depositogarantiestelsel vallen.

Waar behaal je zo’n hoge rentes op spaargeld en deposito’s?

Je kunt op Raisin.nl zien bij welke banken je welke rentes krijgt.

De percentages lopen op tot 4,45% voor een deposito met een looptijd van 2 jaar.

Het zijn allemaal banken die onder het Europese depositogarantiestelsel vallen. Dat betekent dat je banktegoeden – inclusief rente die is aangegroeid maar nog niet bijgeschreven – altijd beschermd is tot € 100.000 per rekeninghouder per bank. In niet-eurolanden kan deze beschermingslimiet van € 100.000 omgerekend zijn naar de lokale valuta van dat land. In deze gevallen kunnen door wisselkoersschommelingen kleine verschillen ontstaan. Meer hierover vind je hier: https://www.raisin.nl/depositogarantie/

1 januari is een belangrijke datum!

Als bovenstaande interessant voor je is, handel dan voor 1 januari. Dat is namelijk weer de peildatum voor de belastingheffing in Box 3 voor 2024. Het zou zonde zijn dat je vermogen op 1 januari nog in de beleggingen zit en je op 4 januari je beleggingen verkoopt en het geld in een deposito stopt. Dan gaat de Belastingdienst namelijk toch van die 6,17% uit. Dus hou de datum van 1 januari in de gaten!

Wil jij er meer over weten, stuur me gerust een DM via Linkedin!

We maken graag een Financial Life Plan op maat voor jou!

Op dit moment hebben wij weer plek voor kennismakingsgesprekken. 

Bekijk onze agenda en plan een gratis call in!

Scroll naar boven