Box 3 in 2027

Box 3 2027 vergelijking

Intro

Recent is er een document vanuit de overheid gepubliceerd waarop het nieuwe Box 3 stelsel vanaf 2027 (of 2028 of later..) kort wordt geïntroduceerd.

Je vindt het document van de overheid hier:

https://open.overheid.nl/documenten/20e5c020-86d3-4a58-b19d-72af484a7ba1/file

Nou worden er een aantal rekenvoorbeelden gegeven die, wanneer je ze met het huidige systeem vergelijkt, best positief lijken. Echter wil ik je toch eens een breder perspectief geven want ik denk dat in de praktijk de belastingdruk in Box 3 enorm toeneemt voor de meesten.

Het grootste verschil is dat er relatief weinig manieren zijn rondom dit systeem om vermogensbelasting te verminderen. In het huidige systeem is dat ‘simpelweg’ een kwestie van de heffingsgrondslag naar beneden krijgen, bijvoorbeeld door een aflossingsvrije hypotheek of andere opties.

Inhoudsopgave

Uitleg huidig stelsel

Allereerst een korte uitleg over het huidige stelsel. We nemen het volgende rekenvoorbeeld als uitgangspunt: Giovanni (+ partner) hebben op dit moment € 300.000 op een beleggingsrekening, en € 100.000,- als spaargeld. We rekenen met de (voorlopige) cijfers van 2024 en de uiteindelijke Box 3 belasting in 2024 is voor Giovanni € 4.445,-. Dat zit als volgt:

€ 300.000 + € 100.000 maakt € 400.000 totaal, wanneer het heffingsvrij vermogen eraf wordt getrokken (€ 57.000 alleenstaand, € 114.000 voor koppels) dan blijft er € 286.000 over als heffingsgrondslag.

De verdeling van het vermogen en het bijbehorende forfaitair rendement (2024):

Spaargeld: € 100.000, x 1,03% = € 1.030,-

Beleggingen: € 300.000, x 6,04% = € 18.120,-

Maakt een belastbaar rendement van € 19.150,-

De uiteindelijke berekening is als volgt:

Heffingsgrondslag / totaal vermogen = …..% x belastbaar rendement = Box 3 inkomen

Dus:

€ 286.000 / € 400.000 = 71,5% x € 19.150 = € 13.692 Box 3 inkomen

De uiteindelijke Box 3 belasting is dan:

36% x Box 3 inkomen, dus:

36% x € 13.692 = € 4.929

Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker….

In dit huidige systeem was er veel mogelijk rondom de heffingsgrondslag, wanneer je veel schulden naar Box 3 haalde, had je een laag of negatieve heffingsgrondslag en kon je ervoor zorgen dat je geen vermogensbelasting betaalde.

In het nieuwe stelsel is dat niet meer zo!

Uitleg nieuwe stelsel

Belangrijk om te vermelden: de tarieven staan natuurlijk nog niet vast. Plus het staat überhaupt niet vast of dit het nieuwe definitieve systeem is en per wanneer dat wordt ingevoerd. 

Het grote verschil is dat er niet langer wordt gekeken naar het totale vermogen, maar naar het inkomen op dat vermogen. Oftewel: belasting over daadwerkelijk rendement. 

Pak vanaf hier zeker ook even het document vanuit de overheid erbij, ik wil een aantal zaken uitleggen, toelichten en vergelijken met de oude situatie. Het document is vrij beperkt (en rooskleurig) naar mijn mening.

Allereerst wil ik eens uitleggen hoe het werkt:

Belasting wordt geheven over vermogensaanwas en vermogenswinst. Bij vastgoed bijvoorbeeld is het dus zo dat er qua vermogensaanwas wordt gekeken naar huuropbrengsten, maar er wordt ook nog eens belasting geheven over een vermogenswinst. 

Die vermogenswinst is bijvoorbeeld:

  • Vastgoed aangekocht voor € 400.000
  • Verkocht voor € 750.000
  • Vermogenswinst is € 350.000

Verder is het bij de bovenstaande afbeelding belangrijk om te kijken naar het heffingsvrij inkomen (de gedeeltelijke vervanger voor heffingsvrij vermogen). In dit voorbeeld is het heffingsvrij inkomen € 1.000. Is je totaalinkomen op je vermogen € 1.000, dan gaat daar het heffingsvrij vermogen van € 1.000,- vanaf en is je belastbaar inkomen € 0.

Van dat belastbaar inkomen mag je kosten aftrekken, zoals verschuldigde rente, transactie en advieskosten, kosten voor een bankrekening en onderhoudskosten van vastgoed.

Over het bedrag wat vervolgens overblijft, betaal je 36% belasting.

Ook nog een belangrijke toevoeging: een verlies uit vorig jaar mag verrekend worden.

Het allergrootste verschil met het huidige systeem is vooral dat er op papier nog vrijwel geen mogelijkheden zijn om geen vermogensbelasting te betalen. Hieronder wil ik de voorbeelden die in het document staan toch eens naast het huidige systeem zetten, en zeker ook een kanttekening bij zetten…

De gegeven voorbeelden

Een voorbeeld over sparen (Mo)

In het huidige system:

Er vanuit gaan dat Mo een partner heeft, mag hij gebruik maken van € 114.000 heffingsvrij vermogen. Dat maakt zijn heffingsgrondslag € 386.000, het forfaitair rendement op sparen (1.03%) € 5.150. Zijn Box 3 inkomen wordt dus € 3.975 (€ 386.000 / € 500.000 = 77,2% x € 5.150) en de uiteindelijke Box 3 belasting € 1.431 (36% x € 3.975).

In het nieuwe systeem:

Mo zou in het nieuwe systeem € 533 belasting betalen, een belastingdruk van 0,10% in het nieuwe systeem ten opzichte van een belastingdruk van 0,22% in het oude systeem.

MAAR…. Het gaat hier over een rente van € 2.500 op spaargeld van € 500.000. Dat is een rente op spaargeld van 0,5%. Ofwel dit is een bewuste keuze van Mo, maar naar mijn mening niet heel verstandig, ofwel Mo moet eens met een financieel planner gaan praten!

De gemiddelde rente op een spaarrekening bij een Europese bank die valt onder het depositogarantiestelsel is op dit moment (begin mei 2024) tussen de 3.2% en maximaal 4%. De grotere Nederlandse banken zijn wat lager, zo’n 2 / 2.%.

Laten we toch eens rekenen met 3%, want ik zie dat mensen zoals Mo, die best een flink vermogen op de bank hebben staan, vaak toch wel bezig zijn met rendement. 

Het resultaat uit bezittingen en schulden wordt dan € 14.980 (3% rente, € 15.000 minus de € 20 kosten van de rekening). Min het heffingsvrij inkomen van € 1.000 maakt dit een belastbaar inkomen van € 13.980.

€ 13.980 x 36% maakt € 5.033 belasting in Box 3, een belastingdruk van 1% in het nieuwe systeem, ten opzichte van 0.22% in het oude systeem….

Zelfs rekenend met een rente van 2% bij een ‘traditionele’ bank voor een spaarrekening, is de belastingdruk nog steeds 0.65% in het nieuwe systeem ten opzichte van 0.22% in het oude systeem.

Ook in de verdere voorbeelden zijn flink wat kanttekeningen te vinden en gaat de belastingdruk bijna altijd wel omhoog in het nieuwe systeem. 

De oplossing?

Tsja, dit nieuwe systeem is nog helemaal niet zeker. De percentages zijn niet zeker, het heffingsvrij inkomen is niet zeker en de invoerdatum is niet zeker… De Belastingdienst schijnt flink wat moeite te moeten doen om qua mankracht en ICT systemen alles op tijd klaar te hebben staan.

Vandaar dat het ook al moeilijk is om oplossingen te gaan doorrekenen. Dat mensen met een flink vermogen in box 3 zich zorgen maken, zie ik nu al. Alleen nu valt daar concreet op te plannen.

Ook met de invoering van een dergelijk systeem blijft fiscaal en financieel plannen belangrijk en zullen er manieren zijn om binnen de wetgeving de belastingdruk te verlagen. 

Belasting betalen is helemaal niet erg, maar te veel of onnodig heeft niemand zin in…

Wil je eens met ons in gesprek? Plan hieronder een call! 

Meer over Roy Geraerts

Mijn naam is Roy Geraerts. Ontwikkelaar van de Financial Life Plan! Ik ben fiscaal jurist met zowel een diploma in fiscale economie (HEAO) als fiscaal recht (Universiteit).

Als ondernemer heb ik inmiddels bijna 20 jaar ervaring!

In de eerste vijf jaar van mijn ondernemerscarrière was ik oprichter en CEO van een belastingadviesbureau dat zich richtte op een specifieke niche om belastingen te besparen en vermogen te optimaliseren. Dat bedrijf verkocht ik (gedeeltelijk) na 5 jaar en het bestuur werd aan de nieuwe CEO overgedragen.

Ik heb toen de hele wereld rondgereisd en een aantal jaren fiscaal interimwerk gedaan bij diverse organisaties. ✈️🌍

Maar het bloed gaat waar het niet kruipen kan, dus een jaar of 10 geleden besloot ik om weer een belastingadviesbureau op te richten en CEO te worden.

We helpen met passie en expertise ondernemers met hun boekhouding en bij hun fiscale uitdagingen. Maar in ons vakgebied worden we vaak geconfronteerd met beperkte adviesmogelijkheden door strikte regelgeving. Dat moet anders…

Daarom heb ik de afgelopen 5 jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Financial Life Plan. En het is eindelijk klaar en ik ben ontzettend trots op het resultaat.

Met jouw persoonlijke Financial Life Plan brengen we jouw huidige situatie in kaart en jouw wensen voor de toekomst. Aan de hand daarvan wordt jouw inkomen en vermogen fiscaal en financieel geoptimaliseerd om die doelen te realiseren.

Het biedt voordelen zoals fiscale optimalisatie, vermogensgroei, (pre)pensioenplanning, continuïteitsplanning, belastingplanning, estate planning etc.

Samen gaan we:

✅ jouw financiële doelen bereiken

✅ zo veel mogelijk belasting besparen

✅ vermogensgroei optimaliseren

✅ een solide basis leggen voor toekomstig succes.

“Waar je boekhouder/accountant stopt, gaan wij verder!”

Waar een accountant vaak focust op de boekhouding van het huidige jaar of zelfs het afgelopen jaar, gaan wij dus veel verder. Wij gaan namelijk vanuit jouw huidige situatie vooruitkijken. 

Niet een paar maanden of jaren… Nee, we brengen je volledige toekomst in kaart!

We willen een volledig beeld van jou krijgen. Hoe ziet je huidige (gezins)situatie eruit; Wanneer wil je minder gaan werken of zelfs stoppen; Wanneer wil je die wereldreis gaan maken; Wanneer wil je die villa in het buitenland kopen… Kortom, wat zijn jouw financiële, zakelijke en privé doelen en wat moet er gebeuren om die doelen te realiseren…

Wij zijn er om je te begeleiden op jouw financiële reis!

Scroll naar boven