Beleggen in BV of in privé

Inleiding

Als je DGA bent van een BV met winstreserves dan vraag je je wellicht af hoe interessant het is om dividend uit te keren en in privé te beleggen…

En als je in privé relatief veel vermogen in Box 3 hebt dan overweeg je misschien juist om vermogen van privé naar een BV over te brengen… En hoe zit het als je dan het geld uiteindelijk naar privé haalt? Wat is dan het beste om te doen?

Tipje van de sluier: vaak is het interessanter als je vanuit privé investeert (ja, ook met Box 3).

Laten we er eens dieper induiken!

Inhoudsopgave

Beleggen in een BV en naar privé brengen

Allereerst wil ik de situatie bespreken over de DGA met winstreserves in de BV die vanuit zijn BV belegt. 

De BV betaalt jaarlijks vennootschapsbelasting (VPB) over het gerealiseerde rendement (de winst in deze) van de beleggingen. In 2024 gelden daar twee VPB tarieven voor: 19% over de winst tot € 200.000,- en alles meer dan dat 25.8%.

Dividend uitkeren

Wanneer je deze winst naar privé wil halen, betaal je natuurlijk alsnog belasting daarover. Inkomen naar privé halen kan natuurlijk op verschillende manieren: je DGA salaris verhogen, lenen van de BV en dividend uitkeren. Wat is de beste vorm voor jouw specifieke situatie? Geen idee, wij houden ervan om juist dat soort vraagstukken te gieten in een financieel plan (want het is afhankelijk van een hoop factoren en wensen).

In dit artikel gaan we even uit van dividend uitkeren. Wanneer de winst na VPB wordt uitgekeerd als dividend, betaal je belasting in Box 2. Een van de voordelen van een BV is natuurlijk dat je deze belasting kunt uitstellen, je betaalt tenslotte pas als je daadwerkelijk dividend uitkeert.

In 2024 zijn er twee belastingschijven voor Box 2: 24.5% tot € 67.000,- en alles daarboven 33%. Wanneer je een fiscaal partner hebt (ook wanneer die fiscaal partner niets met de BV te maken heeft) max je maximaal € 134.000,- uitkeren in de laagste schijf (24.5%). 

Belangrijk om te weten is dat het uitgekeerd dividend na uitkering verhuist van Box 2 naar Box 3, het wordt dan tenslotte privé vermogen (waar je ook weer belasting over gaat betalen).

Voorbeeld Pieter

Pieter is DGA van een BV die badeenden verkoopt, al 15 jaar gaat het erg goed en Pieter bouwt jaarlijks een behoorlijke winstreserve op in die BV. Buitenom de gewone activiteiten besluit Pieter om in de BV een bedrag van € 1.000.000 te gaan beleggen.

Met die beleggingen in de BV behaalt Pieter een uitzonderlijk goed rendement in jaar 1 van 12%, dat is € 120.000,-. Dat wordt gezien als winst in de BV. Over dat bedrag betaalt Pieter 19% vennootschapsbelasting, dus € 22.800,-.

Het bedrag wat na de VPB overblijft (€ 97.200,-) wilt Pieter graag naar privé halen door middel van een dividenduitkering. Pieter is getrouwd dus mag gebruikmaken van de hogere uitkering in de laagste Box 2 schijf (24.5%). Pieter betaalt dus € 23.814,- dividendbelasting en houdt in privé € 73.386,- over. Dat bedrag wordt opgeteld bij het vermogen dat Pieter privé al in Box 3 heeft.

De totale belastingdruk (VPB + Box 2) op de oorspronkelijke winst van € 120.000,- wordt 38.8% en er wordt dus eigenlijk belasting geheven op het daadwerkelijk behaalde rendement.

Let op: bovenstaand voorbeeld gaat alleen over het resultaat op de beleggingen, niet op het resultaat over de gewone werkzaamheden binnen de BV.

Vermogen in privé beleggen

Huidige box 3

Laten we eens kijken naar de situatie dat er in privé een behoorlijk Box 3 vermogen is, waarbij de vraag is of dit interessant is om naar een BV te brengen. Ook weer met de insteek om met dat vermogen vanuit de BV te gaan beleggen.

Vanaf 2001 betalen we in Nederland in Box 3 belasting over een forfaitair (voor ieder gelijkgesteld) rendement, dat wordt berekend over het vermogen op de peildatum 1 januari. Goed om te weten is dus dat in dat systeem (nog) geen rekening wordt gehouden met daadwerkelijk behaald rendement. 

Wat wel belangrijk is om te zien, is dat het forfaitair rendementspercentage van banktegoeden (dus van spaargeld) achteraf worden bepaald, dus over 2024 wordt dat pas begin 2025 bekend. Dit percentage ligt dicht bij de daadwerkelijk geldende rente over spaargeld, dus is min of meer al heffing op werkelijk rendement. 

In dit artikel lees je hoe Box 3 precies wordt berekent

Het is dus vervelend als je wordt belast op een forfaitair rendement wat in werkelijkheid wellicht niet wordt behaald… Voor mensen met veel spaargeld dat niet of nauwelijks rente opleverde, was het dan ook veel interessanter om belast te worden op het daadwerkelijke rendement (VPB + Box 2) dan op het forfaitaire rendement in Box 3. Juist daarom was lange tijd een ‘spaar BV’ interessant.

Voorbeeld Pieter

Pieter is vermogend en eigenaar van een BV die al 15 jaar badeenden verkoopt. Jarenlang heeft hij dividend uitgekeerd naar zichzelf en vermogen opgebouwd en met die pot is hij aan het beleggen.

Pieter heeft een belegt vermogen van € 1.000.000,- en heeft een uitzonderlijk goed jaar op de beurs achter zich met een rendement van 12% (€ 120.000,-).

In 2024 ziet Pieter zijn Box 3 belasting er als volgt uit (we gaan er even vanuit dat Pieter ‘alleen’ 1 miljoen aan aandelen in Box 3 heeft):

Box 3 vermogen: € 1.000.000,-

Heffingsvrij vermogen (Pieter is getrouwd) € 114.000,-

Belast in Box 3 (grondslag): € 886.000,-

Belaste beleggingen: € 1.000.000 (x 6.04%)

Belastbaar rendement: € 60.400,-

€ 886.000,- / € 1.000.000,- = 88,60%

88,60% x € 60.400,- = € 53.514,-

Box 3 inkomen = € 53.514,-

36% x € 53.514,- = € 19.265,-

Box 3 belasting = € 19.265,-

1.93% belastingdruk

Omslagpunt

Laten we alles eens op een rijtje zetten!

Als je een bv hebt, betaal je vennootschapsbelasting (VPB) over de winst en je betaalt inkomstenbelasting (IB) over het dividend dat je uitkeert. De belastingpercentages zijn als volgt:

  • Laag Vpb-tarief: 19% (tot € 200.000,-)
  • Hoog Vpb-tarief: 25,8% (alles boven € 200.000,-)
  • Laag IB-tarief in box 2: 24,5% (tot € 67.000,-, met fiscaal partner tot € 134.000,-)
  • Hoog IB-tarief in box 2: 33%

Wanneer je deze percentages combineert, krijg je de totale belastingdruk voor een BV:

  • Bij de lage tarieven komt dit neer op ongeveer 38,8%.
  • Bij de hoge tarieven is dat ongeveer 50,3%.

Aan de andere kant, als je belegt in box 3, wordt je vermogen belast met een forfaitair rendement van 6,04% (overige bezittingen) en een belastingtarief van 36%, wat neerkomt op een effectieve belasting van ongeveer 2,17% (in het voorbeeld van Pieter is het heffingsvrij vermogen van invloed).

Wanneer is dan wat interessanter?

Het omslagpunt is het rendement waarbij beleggen via een BV voordeliger wordt dan beleggen in Box 3. Dit omslagpunt ligt:

  • Rond de 5,6% bij de lage tarieven van de BV (2.17% / 38.8%).
  • Rond de 4,3% bij de hoge tarieven van de BV (2.17% / 50.3%).

Kort gezegd: beleggen via een BV is gunstiger dan in Box 3 als je werkelijke rendement lager is dan dit omslagpunt. Dus, als je rendement minder is dan 5,4% bij de lage tarieven of 4,2% bij de hoge tarieven, dan is een BV voor jouw beleggingen voordeliger.

De meeste beleggingen renderen beter dan die genoemde rendementen, juist daarom is het vaak interessanter om in de huidige Box 3 / privé te beleggen.

Veranderingen Box 3!

Let op, Box 3 wordt vanaf 2027 (zegt men, dat kan natuurlijk zo 2028 of later worden) flink op de schop gegooid. Vanaf dan wordt je belast over inkomen op je vermogen, dus over daadwerkelijk rendement.

Lees er alles over in dit artikel!

Conclusie

De realiteit is vaak anders dan een ‘simpele’ casus op papier. Kijk bijvoorbeeld even terug naar Pieter van de badeenden, in de praktijk komt er natuurlijk meer bij kijken dan simpelweg vergelijken wat het verschil is als Pieter hetzelfde bedrag privé in Box 3 zou beleggen. Een goede financieel planner kijkt tenslotte integraal.

  • Het geld moet ook nog naar privé gehaald worden voordat Pieter in privé zou kunnen beleggen
  • De kosten van een BV
  • Er spelen altijd meer zaken mee, overig spaartegoed, een hypotheek (die wellicht deels aflossingsvrij gemaakt kan worden om Box 3 belasting te verlagen), een risicoprofiel van iemand
  • Schommelingen in rendementen
  • De toekomstige Box 3 wijzigingen en daarop vooruit plannen
  • Etc. etc. etc.

Juist daarom is het interessant om een totale situatie in kaart te brengen en te plannen naar iemand zijn of haar specifieke doel.

Wil jij daar weleens meer over weten? Ga vrijblijvend met ons in gesprek!

Boek hieronder je kennismaking!

Scroll naar boven